MASANTA logo.png
gt.png

Největší mýty o antigenních testech Singclean pro školy

 

Níže uvádíme nejčastější mýty o testech Singclean, které se objevují ve veřejném prostoru a opakovaně na ně reagují i operátoři infolinky.

 

     1. Testy Singclean jsou určené pouze pro odběr z nosohltanu

NEPRAVDA – V klinické studii výrobce, která byla předložena Ministerstvu zdravotnictví ČR pro získání výjimky pro samotestování, jsou uvedené tři způsoby odběru vzorků. Samoodběr může probíhat z krku a z přední části nosu, odběr z nosohltanu musí provádět zdravotník. Klinická studie uvádí stejnou schopnost detekce viru při všech způsobech odběru. Testy Singclean byly v rámci klinické studie zkoušené nejen v laboratoři výrobce, ale také ve třech nemocnicích ve Španělsku a Ekvádoru. Konfirmační klinická studie v České republice právě probíhá.

     2. Testy Singclean nejsou určené pro samotestování

NEPRAVDA – Testy Singclean, které jsou používané ve školách, jsou Ministerstvem zdravotnictví ČR schválené pro samotestování (platí pro neinvazivní odběr vzorku z přední části nosu a z krku). Všechny metody odběru jsou uvedené v návodu od výrobce. Neinvazivní metody testování (odběr z přední části nosu a z krku) prověřila klinická studie dodaná výrobcem a zaměřuje se na ně i validační klinická studie prováděná v ČR. Dle dosavadních výsledků jsou antigenní testy Singclean pro neinvazivní testování vhodné. 

     3. Sterilní tampon na tyčince může zranit nos, je nutné ho zasunout 2,5 cm do nosu

NEPRAVDA – Původní návod od výrobce obsahuje informaci o potřebě zavedení tamponu 2,5 cm do přední části nosu. U dospělého jedince to skutečně odpovídá hloubce „měkké“ části nosu, než se nosní dutina zužuje. Požádali jsme výrobce o upřesnění potřebné hloubky zavedení tamponu u dětí, které mají menší nos. Doporučení výrobce následně bylo upraveno na maximálně 2,5 cm s tím, že odběr nesmí být proveden přes odpor v nosní dutině. Odběr je skutečně prováděn z přední části nosu. Pro zajištění dostatečného množství sekretu s virem v přední části nosu je vhodné se před provedením testu vysmrkat.

    4. Vatový tampon testů obsahuje toxický ethylenoxid

 POPLAŠNÁ ZPRÁVA: https://www.fakticke.info/ne-testy-na-covid-19-neobsahuji-ethylenoxid/

    5.Testy Singclean nejsou schopné provést malé děti

SUBJEKTIVNÍ – Výrobce ani Ministerstvo zdravotnictví ČR neuvádí informaci, od jakého věku jsou děti schopné si test Singclean provést bez asistence dospělé osoby. Distributor doporučuje školkovým dětem a žákům prvního stupně s provedením testu pomoci.

     6. Antigenní testy Singclean jsou levné, protože jsou nekvalitní

NEPRAVDA – Náklady na pořízení většího množství testů od výrobce a náklady na přepravu jsou u podobné kategorie výrobků srovnatelné. Liší se pak pouze výší obchodní marže. Firma MASANTA si uvědomuje svoji společenskou odpovědnost a chtěla přispět k boji s kononavirem, proto nabídla státu antigenní testy Singclean s minimální obchodní marží. Výsledná cena pro stát byla 32 Kč při udržení akceptovatelné kvality testů.

     7. Distributor nemá na testy provedenou notifikaci na SÚKL

NEPRAVDA – Notifikace je administrativní krok, který dovozce firma MASANTA provedl.

     8. Distributor firma MASANTA nemá na testy konfirmační klinickou studii z ČR

NEÚPLNÁ PRAVDA – Pro získání výjimky MZČR pro samotestování byly předloženy požadované zahraniční klinické studie, následně distributor zadal i vlastní klinickou studii v ČR. S ohledem na časovou náročnost, zatím stále čekáme na finální výsledky české klinické studie. Prvotní výsledky testů však vypadají slibně a testy Singclean vykazují akceptovatelnou schopnost detekce viru.

    9. Distributor neoprávněně manipuluje s testy bez souhlasu výrobce

NEPRAVDA - Testy přiletí do ČR zabaleny v již kompletních baleních a je s nimi nakládáno striktně dle pokynů výrobce. MASANTA je výhradním distributorem značky Singclean v ČR a rozhodně nemanipuluje s žádnými jinými testy konkurenčních značek.

     10. Distributor dodal testy nekompletní

NEPRAVDA - V ojedinělých případech obdržel distributor ze škol informaci, že v sadě po 20 ks chybí několik kusů extrakčních zkumavek nebo kapslí s pufrem. I přes to, že k chybě nedošlo na straně distributora, byly chybějící komponenty ihned doplněny. Originální sáček s testy obsahuje pouze jeden stojánek pro 10 zkumavek. Na potřebu škol získat další stojánky pro zkumavky distributor ihned zareagoval a na vlastní náklady nechal dodatečné stojánky vyrobit a na žádost je zasílá do škol.

    11. Distributor měl problém s dodávkou testů do ČR a část jich dodal státu později

PRAVDA - Díky získání zakázky na dodání testů pro školy vznikl na distributora obrovský tlak. Jednak se dodávku snažila zmařit konkurence, jednak významným způsobem narostla poptávka po antigenních testech Singclean za nízkou cenu (pro veřejnost 60 Kč/ks). Stát si následně rovněž navýšil objednávku o 1 mil. kusů na celkem 6 mil. kusů. Dodávka 1,5 mil. antigenních testů (500 tis. ks z původní objednávky a 1 mil. ks z dodatečné objednávky) se opozdila při proclení a tato poslední část byla dodána o 2 dny později. Situace nezpůsobila žádné problémy při distribuci testů do škol a vše bylo průběžně koordinováno se Správou státních hmotných rezerv.

    12. Testy jsou necitlivé, proto registrují pouze nízký záchyt

NEPOTVRZENO – Vědci z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR pod vedením J. Konvalinky vypracovali metodiku pro posuzování antigenních testů. Dle jejich výsledků vykazují testy Singclean akceptovatelnou schopnost detekce viru. Jde však o laboratorní zkoušky. Průběžné výsledky ověřovací klinické studie, která probíhá v ČR, zatím vykazují slibné výsledky při detekci viru. Tyto praktické zkušenosti s testy mají výrazně vyšší vypovídací schopnost, než zkoušky prováděné v laboratořích na pouhých jednotkách kusů antigenních testů. Spolehlivost testů zásadně ovlivňuje jak fáze nemoci, tak zejména správnost provedení odběru testovaných vzorků. Antigenní testy mají své limity, avšak nízký záchyt pozitivních žáků registrují i školy, které se rozhodly provést i mnohem dražší konfirmační PCR testy. Odborníci se proto stále častěji přiklání k názoru, že míra pozitivity bude mezi žáky po dlouhém lockdownu nízká.

    13. Testy poskytla státu anonymní firma bez historie

NEPRAVDA – Firma MASANTA byla založena Martinem Ladyrem již v roce 1999. Zaměřuje se zejména na služby pro diabetiky, provozuje obchod DIALEKARNA.CZ a vydává časopis DIASTYL. Martin Ladyr, který stojí i za firmou GOOD MASK, jenž se za pouhý rok stala největším výrobcem českých respirátorů, si zakládá na otevřenosti a transparentnosti. Vstřícně komunikuje s médii a kvůli testům Singclean zřídil a financuje informační linku pro ředitele škol, učitele i veřejnost. Dodávku antigenních testů pro školy za nejnižší cenu vnímá jako svůj příspěvek k boji s nemocí COVID-19.  

 

 

Vice informací najdete na www.goodtest.cz.

 

Kontakt pro média: Aleš Povr, povr@goodmask.cz, tel.: 608 272 217.